Danmarks Breve

BREV TIL: Valdemar Carl Neiiendam FRA: Kristian Zahrtmann (1911-11-28)

MIDT I SEPTEMBER VAR K. Z. ATTER I KJØBENHAVN.
K.Z. til Vald.
Neiiendam.
Kjbhvn. 1911 28/11:

[Gjør Rede for Motivet i Billedet Aspasia ved Perikles’ Byste, se S. 290.] ... Mange Aspasiar har vor Klode ikke haft. Hun satte vistnok Staten højt over egen Smaafordel. – Nu har jeg givet Ordre til at købe Villagrund paa Fuglebakken.