Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: C. Klitgaard (1912-04-02)

Fra Postexpedient C. Klitgaard til K. Z. Aalborg 1912 2/4:

[Skjønt fuldstændig ubekjendt for K. Z., foreslaar han denne at male Motivet »Pigemalkning«.]