Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Carl Thomsen (1912-03-17)

Fra Carl Thomsen til K. Z. Kjbhvn. 1912 17/3:

Kjære Kristian Zahrtmann ! En stor og glædelig Overraskelse var det mig igaar at modtage Din Bog »Louisa«, som jeg strax læste med den allerstørste Interesse, og som kaldte mange smukke Minder frem om gamle længst forsvundne Dage. Jeg takker Dig for disse Minder, Bogen har kaldt til Live, og i det Hele taget, fordi Du har havt Tanke for at ville glæde mig paa denne Maade. – Erindringerne ere ved denne Bog kaldte til Live paany ligesom mange andre Minder, der er mig dyrebare og uforglemmelige. Din hengivne Carl Thomsen.