Danmarks Breve

BREV TIL: Valdemar Carl Neiiendam FRA: Kristian Zahrtmann (1912-01-08)

K. Z. til Vald.
Neiiendam.
Kjbhvn. 1912 1/8:

... Jeg har begyndt paa Malkningen, var igaar og forgaars saa flittig, at jeg var daanefærdig ved Aften.... [H. Chr. Chr. Nr. 685.]