Danmarks Breve

BREV TIL: Kristen Holbø FRA: Kristian Zahrtmann (1912-11-05)

K. Z. til Kristen Holbø. Fuglebakken 1912 5/11:

Ja, saaledes er min Adresse næste Gang jeg har den Glæde at faa Brev fra Dem. Den 12te er jeg derude i eget lille Hus, hvor der i Haven, der ogsaa er lille, er 54 forskellige Pæoner og mange Blomster af mange Arter, men det er jo nok det mest forbløffende. Jeg vil føle det som Fest, naar De og Familie engang træde ind ad min Dør.... Min bedste Tak for Deres Brev og en meget stærk Beundring for Kringommonumentet. Det er imponerende storslaat, bevæget, festligt, har alt været her nogle Dage og jeg takker Dem rigtigt derfor, vilde gjort det før, men har saare meget om Ørene og med Aarene bliver man ogsaa meget mindre aktiv.... Jeg beundrer dets strengt gennemførte Ide, dets bevægede, skønne Kvindeskikkelse, dets superbe Arkitektur, ja det minder mest om gamle Hellas, hvor jeg ikke vilde være blevet forundret ved at træffe paa det.... I vort Land er det svært paa Retur og man maa snart ønske Krig, selv om vi saa skal masacreres, istedet for al denne slappe Udyd....