Danmarks Breve

BREV TIL: Fritz Syberg FRA: Kristian Zahrtmann (1912-12-22)

K. Z. til Frits Syberg. Kjbhvn. 1912 22/12:

Her er dejligt at være, at være un piccoloproprietario. 2088 □ Alen, ja det er det Hele, men her er en højrød Avrikel, nogle Vintergæk og blaa Anemoner samt et herligt Atelier, hvor Alt ser saa smukt ud. Jeg købte ifjor et skønt Billed af Birkholm, det kunde desværre ikke ses oppe hvor jeg boede og blev Grund til, at jeg selv byggede. Nu hænger det paa den udsøgte Hædersplads og ser dejligt ud. Han er vel nærmest Deres Elev, men har kun taget i Arv den store Samvittighedsfuldhed i Kunst....Der var jo nogle Aar hvor jeg tænkte paa at købe Kastellet i Civita og altid bo der. Det var godt, at jeg ikke gjorde det. Falder ikke ret i Traad med mit Liv, at jeg vist for Fremtiden kommer meget lidt til Antino, da jeg elsker Haven her og saa at forlade den ved Danmarks korte Sommer. Blot jeg vil kunne. Men dog, mit Valgsprog er Skidt med Naturen, naar man har Menneskene. Og dem s. 590 er her mange af. Vore fælles Venner har det vist godt. Mads Rasmussen har gjort, at saa er det med Fyenboerne, for han har egenligt sikret de Dygtige sorgfrie Dage. Engang kom jeg op at nappes, eller rettere, jeg fik paa Puklen af Fru Johannes Larsen, fordi jeg mente, at det ikke var saa godt for de unge Kraftige at have det saa sorgløst. Man skal som den lille Mis vænnes til at ligge alene. Saa føler man sig. Kommer Edderdunene føler man ikke mere til sig selv....