Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1913-03-23/1913-03-31)

K. Z. REJSTE MIDT I MARTS ALENE TIL ITALIEN.
K.Z. til Moderen. Lucca 1913 23/3, 27/3 og 31/3:

... Har lige udenfor mit Vindue et saare smukt Motiv, som jeg har taget fat paa.... I Mørkningen er jeg i Kirkerne og sidder derefter udenfor en Kaffé for at se paa Folkelivet og de saare skønne Paladser.... Du har mig altsaa arbejdende i den behageligste Ro, vistnok blivende ganske ene og ukendt her. Du kan være tryg for mig, ... og jeg glæder mig ved Foraarets Komme.... 21/3: Tak for alle disse 70 Aar, som er gledne lykkelige for mig. Sender Chr. Zacho Brev til 31/3, de har altid været saa elskværdige mod mig.... 31/3 : Stod op Kl. 7, talte til Vask, Morgenkaffe henad 9, lidt henne i min Kirke San Romano, paa Posthuset, intet Brev, altsaa var det ukendt og jeg i hel Ro. Hentet Lærredet til Kirkebilledet hos Rammemanden, saa har jeg malt og spist... og Dagen er gaat, som den plejer. Saa Kl. 61/4 gik jeg hen til min Madonna, der var umaadelig stor Fest med stor Procession; Hundreder af Lys, storartet Musik, de pragtfuldeste Mandsstemmer. Det Hele forhøjes ved de aldeles vidunderlige Omgivelser. Sidder nu Kl. 9 Aften og skriver dette Kort....