Danmarks Breve

BREV TIL: Valdemar Carl Neiiendam FRA: Kristian Zahrtmann (1913-03-21/1913-04-07)

K. Z. til Vald.
Neiiendam.
Pistoja 1913 21/3, 1/4 og 7/4:

... Det er underligt her i Pistoja efter tyve Aar at gense S. Pietro, udenfor hvilken det mystiske Bryllup foregaar. At jeg har fundet paa af de ubetydelige Levninger af en aldrig iøjnefaldende Kirke – ja jeg havde nær sagt at digte den skønne Arkitektur. Nu kunde jeg neppe digtet saa vældigt løs.... Jeg saa den Kirkeskurk Napoleon stjæle Kirken for dens Zir, og jeg tog den tilbage fra Louvre og tjaldede Kirken paany. Nej for ynkelig bar den er, – jeg saa den iaftes.... Lucca 1/4: ... Det var det dejlige, at Zacho og jeg var enige om i 68 at ville storme Himlen, vælte frem i nye Horizonter, – nu vi er 70, fik vi det ikke gjort, men vi havde Haabet og var nødte til at søge Venner til at hjælpe os, baade Fidias og Rafael og Tizian, men ogsaa de Samtidige, – og netop derigennem blev Livet rigt, og vi fik Venner at beundre..... 7/4: ... Zachos Død tager mig ved Hjertet. – Ogsaa Kong Georgs Endeligt gaar mig nær-jeg havde nær skrevet: igen En af mine samtidige Venner....