Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Kristen Holbø (1913-03-28)

Fra Kristen Holbø til K.Z. Lillehammer 1913 28/3:

Min hustru og jeg sender Dem vore hjerteligste lykønskninger i anledning Deres 70 aarige fødselsdag 31te mars. Mange venlige tanker og ønsker vil ranke sig om Dem i disse dage, Kjære mester og ikke mindst fra norske malere, som har søgt Deres skole. Den dype personlige magt i Deres kunst har ogsaa i høieste grad beaandet Deres undervisning og knyttet ungdommen til Dem. Den dragning, De har øvet over unge norske malere er vel uten sidestykke her hjemme, idet en hel generation av malere er utdannet ved Deres skole. Disse har hver for sig gaat sine egne veie, men der er noget fælles, som binder dem sammen, en stor kjærlighet til naturstudiet og troskap mot deres kunstneriske idealer. Som maler har De ogsaa mer end de fleste andre begeistret de unge. De har utdypet emnet, lutret det gjenem aarelange studier og trængt tilbunds i de vanskeligste kunstneriske problemer og derved skapt kunstverker, som er gripende og uforglemmelige for os alle. – De kan glæde Dem over at De har tændt be-geistringens ild i unge kunstneres sind. Og denne begeistring møter Dem idag med tak og gode ønsker. Modtag herved vore hjerteligste lykønskninger. Deres hengivne Anna og Kristen Holbø.