Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1913-04-12)

K. Z. til Moderen. Lucca 1913 12/4:

... Paa Onsdag færdig med Billedet i Kirken. Har til Torsdag hele Dagen indbudt Syberg, Hustru og fire Børn fra Pisa. Jeg holder svært meget af dem alle, og vi skal nok faa en herlig Dag..... Kjbhvn. 21/4: ... Forlod Lucca iforgaars 101/4, var her idag 93/4. Skal skrive 30 Linjer om Vilh. Bissen, der pludselig døde igaar. Ham holdt jeg svært meget af....