Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Rudolph Theodor Oppermann FRA: Kristian Zahrtmann (1913-11-07)

K. Z. til Th. Oppermann og Hustru. Fuglebakken 1913 7/11:

... Ingen skønnere Gave kunde jeg paa nogen Maade modtage fra Dem. Jeg vilde neppe tro mine egne Sanser. Jeg elsker det Billed, paa ingen Maade ene, fordi det er min Moder. Der er baade Noget i Farvegivning og i stærkt Udtryk jeg sætter overordenligt højt, og jeg vil være henrykt over at turde se paa det alle de Dage jeg har tilbage. Det ligner Dem aldeles at være saa hjertensgode og med saa fin Smag – og dog kneb det for mig at tænke at det var mit....