Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Marius Hansen FRA: Kristian Zahrtmann (1914-01-21/1914-03-15)

K. Z. til Peter Hansen i
Pompeji.
Casa d’Antino 1914 21/1 og 15/3:

... Turen til Italien er planlagt saaledes : Neiiendam og jeg tage her-fra 17. Marts over Genova til Palermo, der over en Maaneds Ophold, s. 598 male. Saa henad Maj til Napoli, se Pompeji og Musæet, tage saa til Civita, er der tre Dage og hjemme den 3. Maj.... 15/3: ... Ja, her er sket den Ændring, at jeg ikke tør tage til Italien nu. Jeg gaar for daar-ligt, resikerer ikke at kunne male udenfor Hotellet, og den Art Fart er der ingen Mening i.... Jeg er allermest ked over ikke at komme til Civita og hilse paa dem Alle. Muligt henad Efteraaret. Vedrà chi vivrà. Ellers er Alt vel her, og jeg er stadig glad ved at arbejde, og gør det altid, naar her ikke er Besøg....