Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1914-01-21)

K. Z. til Moderen. Casa d’Antino 1914 21/1:

... Kl. 4 til Forevisning af Films, som lægges ned i Kgl. Bibliothek. Man siger, at jeg skal være glimrende. Jeg siger Farvel til en Mand, render midt under Afskeden ind at hente en Apelsin til ham, det blæser og min Malerbluse staar ivejret omkring mig, og jeg raaber velvilligt »kom snart igen«.... Hjemme Kl. 5½. – Der var Fru Dessau og Fru Salomonsen, og jeg fik Bestilling paa et Portræt af den smukke unge Frue og Indbydelse til Hejmdals Stapelafløb med Frokost..... Svært god Ven med Georg og Edv. Brandes, især glædede det den sidste, at jeg ikke vidste, at han var Minister.... [Professor Carl Jul. Salomonsens Hustru, hvis Portræt K. Z. 1898 malte, og hendes Datter Ellen, gift med Etatsraad Martin Dessau. Begge Familier hørte i K. Z.’s sidste Aar til hans nærmeste Omgang. Særlig blev den unge Student Kai Dessau nær knyttet til ham. H. Chr. Chr. Nr. 487 og 723.]