Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Larsen FRA: Kristian Zahrtmann (1914-03-02)

K. Z. til Joh. Larsen. Casa d’Antino 1914 2/3:

Modtag min Tak for den tilsendte herlige Fuglebog. Billeder og Text passe herligt til hinanden, jeg synes at Fuglene er lige saa gode som nogensinde. [Blichers »Trækfuglene«.] Og Tak til Dem og Frue fordi De vare her hin Fredag. Nu sidste Fredag meldte Grev Mogens Frijs sig her med ældste og yngste Datter. Han havde Deres Jagtbog med sig forat vi skulde se den og vi var svært glade derfor. – [Joh. Larsen havde tegnet Vignetter til Grevens indiske Jagtresultater.] Blot De havde været her. Det er ikke let Noget, som han gentager, da han ikke holder af at gaa ud. Jeg vilde gøre det saa godt for dem som muligt, indbød saa Johannes V. Jensens. Men han skulde desværre forinden til Amerika. Jeg vilde saa gerne at Herrerne til Frijsenborg og Himmerland skulde mødes....