Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1914-05-22)

K. Z. til Moderen. Casa d’Antino 1914 22/5:

... Imorgen færdig med Fru Olsens lille Portræt (Torpelund), en meget rar og værdig Dame, som det har været morsomt at male. Idag fik vi stærk Kaffe for at være mere arbejdsdygtige.... [K. Z. gik ind paa Portrætbestillingen og morede sig kosteligt over dens usædvanlige Art. Dog krævede han at selve Konen, der ønskedes portrætteret, kom tilstede og sad for ham. »Konen der i alle Maader var udmærket, boede nogle Dage paa Fuglebakken, oppe i Gæsteværelset – og Portrættet blev et udmærket lille Hoved. Det var til stor Fornøjelse for alle Parter og dannede Indledningen til Bekendtskabet med Brevskriveren, – en tynd, bleg, ganske fin landlig Mand, gennemført Vegetarianer og Spiritist, med personlige Særmeninger om mangt og meget, der en Tid optog Zahrtmann en Del.... Betalingen blev ydet i Fjerkræ.... Bekendtskabet strakte sig til K. Z.’s Død og der var sendt Blomster derudefra til hans Baare.« Meddelt af Vald. Neiiendam.]