Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1914-06-04)

K. Z. til Moderen. Casa d’Antino 1914 4/6:

Fru Dessau har narret mig idag.... Igaar købte Grosserer Theodor Jensen min »Madonna« [H. Chr. Chr. Nr. 633] ; jeg har malt flere Billeder til ham og nu i Vinter hans velopdragne Søn Jørgen.... Skal male hans Frue, hvem jeg finder overmaade tiltalende. Han blev glad over min stærke Udtalelse om Hustruen, og vi skiltes som Perlevenner....