Danmarks Breve

BREV TIL: Kristen Holbø FRA: Kristian Zahrtmann (1914-06-21)

K. Z. til Kristen Holbø. Kjbhvn. 1914 21/6:

...De har en sund og sikker Tillid til Deres Fremtid. Den kan jeg dele med Dem. I hele Skoletiden glædedes jeg ved at se hvor ivrigt De s. 600 søgte Farven i Billedet. Det kunde blive broget og ubehjælpsomt, der var altid Noget deri. Saa forærede De mig ved Afskeden den fortrinligt skaarne lille Æske, som jeg altid beundrer. Den er ingenlunde ubehjælpsom, tværtimod, den er fuldendt. Det er vanskeligt at sige, hvormeget deri der er Deres, hvormeget der skyldes en almenudbredt Sans i Norge for den Art Ornamentik. Men bedre kan den ikke være. Den er saare hyppigt mellem mine og mellem mine Gæsters Fingre, og den er ligesaa smuk og vel bevaret som dengang jeg modtog den.... Det Første De gjorde i Civita med Udsigten fra Fontænen var endda ikke saa godt, og det næste maaske ikke heller. Men saa gjorde De bagved Kilden de tre Piger, der sad og saa ud over Dalen. Da mærkede jeg pludseligt, at der var noget nyt og særdeles lovende, der kunde komme til Udbrud og jeg begyndte at fyldes af store Haab. Skulde De virkelig blive bredere anlagt, faa mere Farve end de Fleste. Det blev staaende ubesvaret. Jeg har kun set lidt af Dem siden. Men saa kom Lurblæsersken fra Kringom. Det har igen dette bredt anlagte, det Store. Deri staar De fuldstændig selvstændigt og det er et Kunstværk. Det er mig dyrebart. De har sandsynligvis en lang Fremtid for Dem. Gid De maa komme til at gøre Meget af den Art. Det kommer sagtens til at gaa Dem som mig, at med Aarene bliver Arbejdet med Kunst Dem mere og mere kært, mere og mere Livsbetingelsen....