Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1914-09-26)

K. Z. til Moderen. Casa d’Antino 1914 26/9:

... Alle Dessauer har været her idag, meget tilfredse med Portræ-tet, som nu er færdigt.... Lørdagsselskab af Grev Moltke, Neiiendam, Fru Thora Knudsen og Hendriksens. [Fru Thora Knudsen, Stabslæge Morten Knudsens Hustru, var en saare velset Gjæst paa Fuglebakken.] ... Det er forfærdeligt hvor de slaas.... Der havde dannet sig altfor stor Ligegyldighed for Dyd, for Arbejde og Respekt. Den Angst, Modellerne havde for virkeligt at arbejde, har af og til ligefrem forfærdet mig. Ogsaa vi selv, at jeg efterhaanden var blevet saaledes stillet, at Sparekassen udbetalte hver Livsfornødenhed i møntet Sølv, og at jeg syntes, at det var nødvendigt, at det maatte vedblive, skabte en Tryghed, som ikke var til det Gode.... At hele dette er en mægtig Oplevelse, er sikkert, og jeg er nærmest glad, fordi jeg maatte opleve det....