Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Joakim Skovgaard (1914-11-23)

Fra Joakim Skovgaard til K.Z. Kjbhvn. 1914 23/11:

[Brevet foreslaar K. Z. at indbyde A. Clemmensen, S. Danneskiold, Joakim Skovgaard og helst ogsaa Karl Madsen til Selskab for at drøfte s. 604 K. Z.’s tidligere omtalte Plan, der gik ud paa at rense Thorvaldsens Museum for de uheldige Marmorkopier. – Selskabet blev holdt, men bragte intet Resultat.]