Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1914-12-14)

K. Z. til Moderen. Casa d’Antino 1914 14/12:

... Tak for alt, hvad Fader og Du have været for mig Livet igennem. Jo ældre jeg bliver, desto mere føler jeg, hvor umaalelig meget af mit Liv afhænger af, hvilken Rod man er runden af.... Jeg har mange, mange Ting som Gave fra og Minder om Eder,... men det Herligste af Alt er maaske dog det Brev, Du skrev til Fader i Nexø kort før Elisabeths Fødsel. Intetsteds aander for mig Din ungdommelige, kær- s. 605 lige, friske Følelse saa stærkt som netop i det.... Det Brev er mig dyrebart. Men hvor jeg ser heri Rummet, overalt er der Minder om Eder og alt det, J har været for mig....