Danmarks Breve

BREV TIL: Emil Viggo Hannover FRA: Kristian Zahrtmann (1915-01-22)

K. Z. til Emil Hannover. Mariendalsvej 79, 1915 22/1:

... Et langt Livs Erfaring har lært mig, at man kan dø pludseligt uden at have sine Sager iorden. Nu er her nogle Ting som sandsynligvis er Musæumsgenstande og dem vilde jeg saa gerne overlade Musæet ved min Død. Meget muligt er det nogle andre det bryder sig om, end jeg helt forstaar. Vilde De ikke gøre mig den Glæde en Dag at spise her ganske dagligt med min Ven og Sagfører Godfred Hartmann, saa vil jeg stille de største Rimeligheder frem. Jeg har underrettet Hartmann derom, men det er ikke altid let at kombinere en bestemt Dag. Jeg har nok Telefon, Godthaab 1505 x, men selv kan jeg ikke tale deri, kun Bestyrerinden. Da jeg altid er her – ialfald fra imorgen af – behøves jeg ikke til at fastslaa Dagen, dog er Søn- og Mandag ikke de bedste at vælge. – Altsaa Bønnen er: vil De ikke combinere telefoni-camente med unge Overretssagfører G. Hartmann – Walkendorphs-gade 16 – en Dag, det monne passe D’Hrr. at komme her Kl. 7 f. Ex. – En Dag iforvejen var det bedst at underrette mig derom. -I Haab om ikke at overskride min Competance. Til mit Forsvar tjene, at jeg overordenligt gerne vil træffe sammen med Deres Personlighed og ikke mere kan gaa ud, samt at her handles om en Gave til Musæet. – Vil De helst have Mario Krohn med, er han mere end Velkommen. De maa heller end gerne foreslaa ham....