Danmarks Breve

BREV TIL: Kristen Holbø FRA: Kristian Zahrtmann (1915-03-02)

K. Z. til Kristen Holbø. Casa d’Antino 1915 2/3:

... I den senere Tid har jeg været meget optagen af det Svøbeslag, der 13. Jan. ramte en stor Del af Italien og centralt Civita og omliggende Byer. I Avezzano der laa paa Sletten maltes Byens 14000 Indbyggere i Død, medens kun 600, der arbejdede i Marken overlevede Slaget, Canistro, Capistrella, Castel Nuovo og Capella samt Civita blev rystede lige saa heftigt ud til Siderne, men efter Højden, hvori de ligge led de meget mindre og i Civita døde 43 af 3000. Dog er alle Huse i Civita sunkne i Grus undtagen Cerronis og Borgmester Rafaello Maciocias. Baade Ferrantes Sommer- og Vinterpallads ere faldne. – Det er frygteligt for dem, at Stødene endnu vedvare om end mindre s. 606 hyppige. Cerronis er flyttede ned i en Træhytte nede ved Stationen, en Time under Byen og saa sove de ti Mennesker i en Jernbanevaggon. Men tænk nu disse Damer som paa italiensk Maner ikke saas udenfor Huset. De have blandt Andet ikke Fodtøj og dernede er stadigt Sne og Snesjap og de have et Stykke fra Barak til Waggon. Oppe i Civita er der 60 ctm. Sne. De have begyndt at reconstruere, men selv blot at rydde Terrænet, der er langt frem, da det endnu er temmeligt ubebot og meget koldt.... En af mine Elever, Daniel Hvidt, var deroppe og roses fra Civita over sin heltemodige Optræden, hvor han hjalp mellem de farlige Ruiner. – Under slige Forhold har vist enhver Skandinav mere Mod og Aandsnærværelse end Sydboere, der krydse Hænderne bagom Nakken og raabe oihme, oihme. – Men ak, det er frygteligt hvad der er sket der. – Her gaar Livet nærmest lyst sin Gang og endnu maler jeg med meget stor Fryd, det er mit kæreste Arbejde og jeg bedaares endnu stadigt af mine skønne Modeller. Jeg gaar aldeles ikke ud mere, og det samler Ens Kræfter pragtfuldt om Arbejdet. Den lille, træskaarne Bix, De engang forærede mig, glæder mig dagligt. Den er saare skøn....