Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Laura Zahrtmann (1915-03-14/1915-03-24)

Fra Moderen til K. Z. Rønne 1915 14/3 og 24/3:

... Glæd mig i at søge en Læge.... Tak, Tak for disse 72 Aar, Du og jeg har deelt med hinanden. Vi to sees neppe mere jeg troer det er bedst for os begge, den strænge Østersø lukker for mig....