Danmarks Breve

BREV TIL: Valdemar Carl Neiiendam FRA: Kristian Zahrtmann (1915-04-01)

K. Z. til Vald.
Neiiendam.
Casa d’Antino 1915 o. 1/4:

... De skal rigtigt have Tak for Wanscher. Da jeg skrev og takkede ham derfor, beklagede jeg ikke at kunne glæde ham med at holde op at male, det aarkede jeg ikke, men lovede ham at gøre mig al Umage for at forbedre mig. Jeg læste det først Søndag Morgen og højt for Modellen. Da Modellen var gaat, skrev jeg, og kunde saa nydeligt tilføje »at Binger hele Dagen havde været saa stille og tavs, saa jeg efter Seancen spurgte ham, om han fejlede Noget, men han svarede Nej, det var blot fordi han havde gjort sig dobbelt Anstrengelse, at Magisteren skulde blive glad igen.« ... Han bliver sagtens ked af, om jeg sender Noget til anden Ophængning, ... [Magister Wanscher havde i »Hovedstaden« taget haardt fat paa K. Z.’s udstillede Billeder. Til-raadet ham at ophøre med at male og hellere meddele af sin Viden og Erfaring om Planter og Blomster.]