Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1915-07-02)

K. Z. til Moderen. Casa d’Antino 1915 2/7:

... Det er morsomt, saa sparsom Frk. Mattson er, altid med Mad, hvor hver Ting benyttes til det Yderste, men ogsaa med Blomster. Jeg var ude at rydde de smale Gange for at overvoxes, hun bagefter for at tage Nytte af de grønne Grene, der blev klippede af. Her er nogle store Vaser, der kræve meget Grønt... Hun er altid paa Færde....