Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1915-09-14)

K. Z. til Moderen. Fuglebakken 1915 14/9:

... Hele Dagen har det jublet i mig under Arbejdet, og Grunden er nok den, at Mindesmærket igen skal frem til Værdighed. Hele Dagen modelleret paa Leonora Christina, derfor har Moder, hvem hun ligner meget, været fremme i første Plan, og morsomt nok har den snart lignet Moder, snart Fr. VI, hendes aandelige og legemlige Slægt. Jeg antager, at naar Tante Kofoed nu kommer frem igen, vil Støttens Skønhed langt bedre forstaas end forrige Gang.... [K. Z. beskjæftigede sig i 1915 med at modellere en større Gruppe: Leonora Christina der forlader Fængslet. Angaaende Etatsraadinde Kofoeds Mindesten henvises til den sidst i Bogen meddelte Redegjørelse for K. Z.’s Slægt.]