Danmarks Breve

BREV TIL: F. Hendriksen FRA: Kristian Zahrtmann (1915-11-03)

K. Z. til F. Hendriksen. Fuglebakken 1915 3/11:

... Paa Skolen var det altid let at faa Skandinaver og Finner med paa C. Købke, ulige vanskeligere paa Eckersberg, hvem jeg maaske satte endnu højere, og mod Thorvaldsen var Nordmændene bistre s. 608 og (fortroligt: dumme), jeg brød adskillige Lanser. – Jeg har en Sorg, der nager. Jeg synes Angrebene paa [Billedhugger] Tegner for uberettigede. Arkitekturen forekommer mig forfærdelig, men den Kamplyst, hvormed han gaar frem, og mange af de enkelte Grupper, der er heri Meget, der burde tages under Vingerne og udvikles til Landets Hæder....Foruden Neiiendam indbød jeg i Lørdags Karl Madsen. Han var meget livlig, men i Sagen selv smuttede han stadig væk, tilsidst var jeg fortvivlet.... [Det er Tegners store Projekt, kaldet »Livets Port«, der netop var udstillet i Raadhuset, der tænkes paa.]