Danmarks Breve

BREV TIL: Valdemar Carl Neiiendam FRA: Kristian Zahrtmann (1915-11-10)

K. Z. til Vald.
Neiiendam.
Fuglebakken 1915 10/11:

.... I dette Øjeblik er Frk. Mattson inde paa Berlingske med mit Skrevne. Mine fem Elever i Mandags var allerkæreste fra Kl. 5½-12½. Alle friske og i smukke Stillinger.... Jeg læste Indlæget for dem, men Poul Christiansen var paa Parnas og vogter for stærkt paa, at Ingen bryder ind nedefra. – Han er jo en af de Udødelige.... 18/11: ... laftes gjorde Wandel et vist godt Studie af mig. Jeg sidder i min lille Stol, de Andre skal sidde udenom, og jeg antager, at man vil kunne kalde Billedet: Man venter paa, at Begmanden skal springe.... Jeg har alt to Breve fra Carl V. Petersen over min Udtalelse om Kritikerne, navnlig dette Nej og Jamen.... [Sigurd Wandel havde faaet K. Z.’s Tilladelse til at male ham sammen med en Kreds af S.W.’s Kammerater fra Skolen. K. Z. brød af, dels fordi det trættede ham, men ogsaa fordi han fra anden Side var paavirket. Et af S.W.’s Studier af K. Z. gjengives her. 14/11 1915 skrev K. Z. i Berl. Tid. om »Christiansborg og Kunsten«.]