Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Gerda Møhl (1916-01-05)

Fra Møhl til K. Z. 1916 5/1:

... Mange Tak for Deres Brev og fordi De vil høre lidt om, hvad jeg bestiller. Nu vilde det jo være mest tiltalende – som i gamle Dage – at anbringe Lærrederne paa en Trækkevogn og ringe paa hos Dem. Hvor beklemt er jeg ikke ofte gaaet op ad de tæppebelagte Trapper i Amaliegade (yderligt forkuet af hele Amaliegade-Atmosfæren, der stod i et forfærdeligt Misforhold til min hele Person) og hvor lykkelig er jeg ikke ofte gaaet ned ad dem. Hele Omfanget af Deres store Overbærenhed er naturligvis først langt senere gaaet op for mig....