Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig FRA: Kristian Zahrtmann (1916-04-27)

K. Z. til Grevinde Elisabeth Ahlefeldt-Laurvigen. Kjbhvn. 1916 27/4:

[Grevinde Wanda Danneskiold-Samsøes Dødsdag.] ... Ja det er et langt Liv jeg har levet med Din Moder siden 1856. De første Aar efter hendes Ægteskab saa jeg hende ikke, først da Ove var født, men helt-igennem har vi været meget intime, og jeg forstod hende godt, da der var en god Del Familielighed, som Ove havde et klart Blik for. Meget gæstfrie have Dine Forældre stadigt været imod mig. Paa mange Maa-der elskede jeg det Danneskioldske mest. Alt dette ved Du, men det gentages, fordi jeg idag tidt har gentaget det for mig selv. Et kærligt Farvel til Din Moder....