Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1916-12-13)

K. Z. til Moderen. Casa d’Antino 1916 13/12:

...Naa og Tak fordi Du er glad ved Dit Portræt i »Juleroser«. Jeg vilde have haft et Billede frem, jeg har malt, da Du var 90, og som forekom mig godt.... Dengang havde jeg skrevet et lille Digt til Dine halvfems. Nu synes jeg, at jeg kan sende Dig Digtet, som jeg hidentil har holdt for mig selv.... Det kommer nok ved Lejlighed frem, om ikke før, saa naar jeg er død engang....