Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Lorenz Frølich (1904/1905)

Fra Lorens Frølich til K. Z. C. 1904-5:

.... Hvad det endelig kommer an paa er at bringe Forstaaelsen to Steder hen. Det er hvor Magten og Afgørelsen findes, og, hvor Udførelsen er. Det sidste er hos Architecten. – Jørgensen maae opfatte Slottets Indre som Bærer af Thorvaldsens Værker, der skulde samle det hele til mere Enhed og festivitas. – Bygningens hele Ordning, Betryggelse for Brandfare bør være complet; det nye Raadhus giver vist et godt Forstudie. – Jasons Sejrsgang bør kunne beånde!

[Foruden i »Politiken« har S. Danneskiold-Samsøe i »Tilskueren«, Juli 1911, skrevet dygtigt om K. Z.’s Plan, dog uden direkte at nævne ham som Ophavsmanden.]