Danmarks Breve

BREV TIL: Valdemar Carl Neiiendam FRA: Kristian Zahrtmann (1917-03-08)

K. Z. til Vald. Neiiendam. 1917 8/3:

... Disse Dage har været saa mørke, selv her har Sneen lagt sig saaledes paa Taget, at man har gaat lidt ledigere end vanligt. Selv har jeg ikke ret kunnet se at arbejde, har saa komponeret lidt paa et Billede, som kan gøre sig smukt, men Sujettet er maaske for aparte. Man ser udenfor Betlehem Vorherre, Madonna er faldet i Søvn mellem hans Knæ, og han vifter Fluerne væk. Josef gaar og leger med Kristus. Kunde jeg gøre det i Sommerstemning ved Genezaret Sø! – Det Hele bliver sagtens kun et Forsøg, men den store Mildhed vilde gøre glad i disse ugudelige Krigstider.... [H. Chr. Chr. Nr. 785.]