Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Laura Zahrtmann (1917-03-28)

Fra Moderen til K. Z. Rønne 1917 28/3:

Mit kære, mit velsignede 74aarige Barn, saa magter jeg dog at bringe Dig min varme Lykønskning til paa Lørdag. Til Lykke med din nye Elev.... Netop Du er den Rette, der kan lære ham, hvad Flid og Udholdenhed kan bringe ham store Værdier....