Danmarks Breve

BREV TIL: Thora Knudsen FRA: Kristian Zahrtmann (1917-04-18)

K. Z. til Fru Thora Knudsen. Fuglebakken 1917 18/4:

... Hvor det ligner Dem. De ligger syg og har dog Tid til at beskæftige Dem med Venner. – Og Tak for Grundtvig. Ja Digtet er mageløst. Man ligefrem 1er, da hun bliver Enke og videre kan det lystige Sindelag hos Grundtvig næppe naa. Det maa vel være efter Josef at hun menes Enke. Men hvor ved han, at hun overlevede ham? – Men jeg sidder endnu og 1er over hele Ansigtet.... [Ad hvilke Veje K. Z. kom til Motivet »Jesu Barndom« er ikke klart, men det er næppe sandsynligt han har kjendt Digtets Indhold, før han modtog Fru Th. K.’s Afskrift. Talte man med ham om Billedet, er det hændt at han tog Afskriften frem og læste hele Digtet op. Han dvælede da særlig ved Verset:

Da har og Gud et Nasaret
Til os ensteds paa Jorden,
En lille Møn og yndig Plet
I Syden eller Norden,
Hvor overalt vi see Guds Spor
Og lytte glade til hans Ord
Som Lovsang efter Torden.

N. F. S. Grundtvig: »Jesu Barndom«. Sangværket II. 1870. Nr. 64.]