Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1917-06-12)

K.Z. til Moderen. Frederiksberg Hospital 1917 12/6:

Kære Moder, her har lige været en Operation uden Bedøvelse. Det var en svær Hoben Klude, at Lægerne halede ud, de havde fyldt mig den 7de, nu skulde de ud den 12te. Jeg lever meget af Søbe, af Mælk og af Amontillado, Du ved Conrads meget tørre Sherry, som Du saa tidt har trakteret med. Elisabeth har været her, og Lægerne er saa gode mod mig som muligt. Dette kan maaske blive langvarigt, og jeg bærer stærkt af med Besøg. Naar jeg saa ogsaa kunde gøre det med Blomster, for deraf kommer her altfor Mange. Jeg lider kun af Utaalmodighed. Tænker paa Italienernes smukke pazienza. Kristian.