Danmarks Breve

BILLEDFORTEGNELSE Hvor intet Kunstn...

s. 649 BILLEDFORTEGNELSE
Hvor intet Kunstnernavn angives, er Billedgjengivelserne efter Arbejder af Kristian Zahrtmann.

Titelvignet. Leon. Chr. Bronze. Gibsmodel c. 1885. Tilh. Etatsraad M. Dessau.

Moderens Portræt. Blyantstegning 1869. Tilh. Fru Bodil Wilhjelm 13

Bornholmske Melodier. Omslagstegning til Musikhæfte. Civita 1883 15

Tre Tulipaner. 1868. Tilh. Direktør Mario Krohn 16

Bedstemoderens Portræt. Efter Daguerreotypi fra 1846 25

Bedstemoderens Hus og Have 1868. Tilh. Fru Barbara Høyer 26

Forældrehjemmet paa Storegade i Rønne. Efter Fotografi 1874 27

Moderens og Faderens Portræter. Efter Fotografier 1863 og 1864 28

Sex Silhuetter klippede i Vinteren 1860 35

»Kallaen derhjemme«. Tegning i K. Z.’s første Skitsebog 51

Værelset i Pensionatet i Aabenraa. 1864. Tilh. Fru Elisabeth Erichsen 52

Gaarden i Forældrehjemmet. Efter Fotografi 1899 61

Hammershus Slotsruiner. 1864. Tilh. Generalkonsul V. Glückstadt 62

Fævogten med Udsigt mod Rønne. 1864. Tilh. Overlæge M. K. Z 63

Søsteren Elisabeth. Blyantstegning i K. Z.’s første Skitsebog 64

Aug. Jerndorff: To Tegninger fra et Kammeratsold 1867-68 68

Fire Brødre. Blyantstegninger 1865-68. Tilh. Familien 73

Broderen Conrad Z.’s Portræt. 1867. Tilh. Ingeniør Conrad Z 74

Søsteren Elisabeth. Blyantstegning 1869. Tilh. Maler Poul Christiansen 75

Vilhelmine Erichsens Portræt. 1867. Tilh. Grosserer Theodor Jensen 76

Moderens Portræt. 1867. Tilh. Forvalter Herman Z 77

Selvportræt. 1867. Tilh. Grosserer Chr. A. Jensen 78

En Konfirmandinde. 1868. Tilh. Fru Frederikke Haslund 87

»Erlandsens Stue«. Blyantstegning 1868. Tilh. Rønne Museum 89

Søsteren Elisabeth. (»Ung Pige før Badet«.) 1868. Tilh. Apotheker Alfr.Benzon 90

Studie til Karen Brahes Hoved. Blyantstegning 1868. Tilh. Overlæge M. K. Z. 91

Gaarden i Forældrehjemmet. 1868. Tilh. Overlæge M. K. Z 92

Moderen i Profil (til første Leon. Christina-Billede). 1870. Tilh. Fru K. M. Zacho 94

Fire Udkast til Leon. Chr.-Billeder. Blyantstegn. 1869-70. Tilh. Overlæge M.K.Z. 97

Søsteren Bodil. Buste i brændt Ler. 1870. Tilh. Fru Bodil Wilhjelm 98

Portræt af Fru Vilhelmine Haslund. 1868. Tilh. Fru Frederikke Haslund 103

Studie til Leon. Chr. Blyantstegn. efter Moderen 1870. Tilh. Overlæge M. K. Z. 104

»Hulekompagniet«. Udenfor Kyhns Have-Atelier. Fotografi fra c. 1872 107

Studietegning til »Kvinden laver sig Øllebrød«. 1870. Tilh. Overlæge M.K.Z. 108

»Roselil og hendes Moder«. 1869-70. Tilh. Fru Anna Heilbuth 109

Pietro Krohn?: K. Z. ved Staffeliet. 1869. Tilh. Fru Elisabeth Erichsen 110

Skitsebogsblad. Portræt af Otto Haslund. 1867 111

Skitsebogsblad. Pietro Krohn sovende. Tilh. Direktør Mario Krohn 114

Aug. Jerndorff: Portræt af K. Z. Blyantstegning 1870. Tilh. Rønne Museum 123

Portræt af Søsteren Bodil. 1871. Tilh. Fru Bodil Wilhjelm 124

Roser og Reseda i et Blomsterglas. 1872. Tilh. Statens Museum for Kunst 125

Leonora Christina i Fængslet. 1871. Tilh. Fru Anna Heilbuth 126

Leonora Christina i Fængslet. 1871. Efter Kunstforeningens Tegning 127

Forarbejde til »Scene fra Chr. VII’ Hof«. 1872. Tilh. Fru Hanne Benzon 133

Forarbejde til Caroline Mathilde. 1872. Tilh. Fru Bodil de Neergaard 134

s. 650 Forarbejde til Struensee. 1872. Tilh. Grosserer E. Aug. Bloch 135

Forarbejde til Sigbrit. 1872. Tilh. Samme 136

Forarbejde til Christian II. 1872. Tilh. Maler Prof. Harald Foss 137

Forarbejde til Sigbrit. 1872. Tilh. Kontorchef L. Poul Larsen 138

Nøgent Forarbejde til Chr. II. 1872. Tilh. Fru Anna Heilbuth 139

Broderen Herman. 1872. Tilh. Forvalter Herman Z 140

Portræt af Fru Michella Erichsen. 1872. Tilh. Mægler Mogens Broe 149

Scene fra Christian VII’s Hof. 1873. Tilh. Doktor A. Heine 150

Sigbrit og Christian II. 1873. Tilh. Godsejer H. Nørgaard 151

Fisker fra Hornbæk. 1873. Tilh. Hs. Excl. Prof. Vilh. Thomsen 152

Hjob og hans Venner. Karton i Kul. 1872. Tilh. Kunstforeningen 155

Forarbejde til »Herren taler til Kain«. 1874. Tilh. Fru Rigmor Bruun 156

Dagligstuen med Moderen og Søstrene. Rønne 1872. Tilh. Fru Bodil Wilhjelm 159

En Violinspiller. 1873. Tilh. Enkefru Anna Lindegaard 160

Belysningsstudie til »Leon. Chr. forlader Fængslet«. 1873. Tilh. Fru A. Heilbuth 161

Fru Dorthea Lindegaard. 1874. Tilh. Enkefru Anna Lindegaard 162

Leonora Christina i Fængslet. 1874. Tilh. Grosserer Julius Hertz 165

En Fannike. Blyantstegning 1875. Tilh.Amtsforvalter C.Weidemann 173

Forarbejde til »Charlotte D. Biehl«. 1874. Tilh. Etatsraad Wilh. Hansen 174 Forarbejde til »Julie og Ammen«. 1874. Tilh. Statens Museum for Kunst 175

Frants Henningsen: Portræt af K. Z. 1875. Tilh. Fru Vitta Larsen 176

Fra Plantagen ved Ribe. 1875. Tilh. Generalkonsul V. Glückstadt 181

Bedstemoderen med sit Barnebarn. 1875. Tilh. Statens Museum for Kunst 182 Under Salmesangen i Ribe Domkirke. 1875. Tilh. Bankdirektør O. Ringberg 183 Christian II ved Blodbadet i Stockholm. Blyantsskitse 1875. Tilh. Samme 184

Carl Thomsen: K. Z. ved Arbejdet. Ribe 1875. Tilh. Rønne Museum 189

Madame Ullebølle. 1874. Tilh. Den Hirschsprungske Samling 190

Portræt af Fru F. Hendriksen. 1875. Tilh. Xylograf F. Hendriksen 191

Portræt af Otto Haslund. Blyantstegning c. 1875 192

Pietro Krohn: To Tegninger fra Italiensk ABC. 1875. Tilh. Fru Fr. Haslund 213

Knælende Præsti Siena Domkirke. 1876-77. Tilh. Generalkonsul V.Glückstadt 214

Forarbejde til Samson. Siena 1876. Tilh. Grosserer C. Hedgaard 223

Pietro Krohn : K. Z.’s Portræt i Italiensk ABC. 1876. Tilh. Fru Fr. Haslund 224

Ung Kærlighed. Rom 1877. Tilh. Grosserer Theodor Jensen 230

Forarb. til Præsten i »Monsignorens Besøg«. Rom 1876. Tilh. F. Hendriksen 239

Forarb. til »Forældreglæde« (Lion, og Lov.). 1877. Tilh. Winkel & Magnussen 240

Fløjtespillende Hyrde. Rom 1876. Tilh. Fru Johanne van der Aa Kühle 241

Lionardo som Postbud. Saracinesco 1877. Tilh. Mrs. James Hipkins 242

Lovisa vuggende Barnet. Saracinesco 1877. Tilh. Generalkonsul V. Glückstadt 255

Lovisa. Forarb. til forannævnte Maleri. 1877. Tilh. Fuldmægtig Povl Helsted 256

Lionardo. Saracinesco 1877. Tilh. Frk. Ellen Lorentzen 257

Jubal og Familie. Rom 1876-78. Tilh. Enkefru Emmy Brøndum 258

Apelsinhøst i Amalfi. 1878. Tilh. Forlagsboghandler Johan Frimodt 279

Leende Pigehoved. Amalfi 1878. Tilh. Ove Greve Danneskiold-Samsøe 280

Pige fra Amalfi. 1878. Tilh. Prof. Viggo Johansen 281

Fem kloge og fem daarlige Jomfruer. 1878. Tilh. Geheimeetatsraadinde C. Vett 282

Fra den romerske Forfaldstid. Kjbhvn. 1879. Tilh. Grosserer Theodor Jensen 287

s. 651 Aspasia ved Sønnen Perikles’ Buste. Tegn. e. Maleriet. 1880. Tilh. F. Hendriksen 288

Julie og Ammen. 1881. Tilh. Den Hirschsprungske Samling 297

Et Interiør fra forr. Aarh. (Chr. VII’ Hof). 1881. Tilh. Statens Museum f. Kunst 298

Blomstersælgerske. Kjbhvn. 1880. Tilh. Inspektør Emil B. Sachs 299

Leonora Christina i Maribo Kloster. 1882. Tilh. Statens Museum for Kunst. 300

Dronning Sofie Amalies Død. 1882. Tilh. Den Hirschsprungske Samling 309

Dronning Sofie Amalies Død. 1882. Tilh. Statens Museum for Kunst 310

J. Skovgaard : Randtegn. t. Festen f. Rafael. 1883. Tilh. Ingeniør H. S. Hendriksen 318

Pjerrot i Dyrehaven. 1880. Tilh. Enkefru Anna Mønsted 327

Maskerade. Studiehoved. Kjbhvn. 1882. Tilh. Vexelmægler Wm. Heckscher 328

Ambrogio. Studiehoved. Civita d’Antino 1883. Tilh. Den Hirschspr. Samling 337

Santa Maria degli Angeli i Rom. 1883. Tilh. Apotheker Alfr. Benzon 338

Piger som bære Kalk. Civita d’Antino 1883. Tilh. Den Hirschspr. Samling 341

J. Skovgaard : Gadeparti m. Kirken i Civ. d’Antino. Tegn. 1883. Tilh. Kunstneren 342

Italiensk Familiescene. Civita d’Antino 1883. Tilh. Fyns Stiftsmuseum. Odense 347

J. Skovgaard: Pige og Karl meje Korn m. Segl. Tegn. 1883. Tilh. Kunstneren 348

Søndag i Abruzzerne. Civita d’Antino 1884. Tilh. Generalkonsul V. Glückstadt 367

Drenge med Olivengrene. Palmesøndag. 1884. Tilh. Grosserer Emil Henius 368

Joakim Skovgaard: Civita d’Antino. 1886. Tilh. Kunstneren 377

Parthenon set fra Vest. Athen 1884. Tilh. cand. jur. E. Bissen 378

Tegninger efter græske Vaser. 1884. Tilh. Terrakottafabrikant H. Hjorth. 391 og 394

J. Skovgaard: To Billeder fra Syltekrukken. 1884. Tilh. Kunstindustrim. 392 og 393

Leonora Christina forlader Fængslet. 1885. Tilh. Fru Ellinor Knudtzon 397

Morgenstemning. »Don Juan«. 1885. Tilh. Samme 409

En romersk Gibser. 1886. Tilh. Grosserer O. Wandel 410

Modelstudie 1885. Tilh. Dr. phil. Peter Hertz 411

Studie til Leon. Christina klædes af i Fængslet. 1886. Tilh. Gross. W. Bendix 412

Kong Salomo og Dronn. af Saba. Kjbh.1886. Tilh. Konferensr. Vilh. Jørgensen 421

Hjob og hans Venner. Kjbhvn. 1886. Tilh. Etatsraad Wilh. Hansen 422

Leon. Christina klædes af i Fængslet. Kjbh. 1888. Hirschsprungske Samling 423

Leonora Christina i Frederiksborg Slotshave. 1888. Tilh. Samme 424

P. S. Krøyer: To Silhuetter. Civita d’Antino 1890 440

Studenter drage ud til Kjbhvn.s Forsvar 1659. 1888. Tilh. Grosserer Ad. Trier 441

Studiehoved til foreg. Billed. 1887. Tilh. Overretssagfører P. E. Sporon 442

Madame Ullebølle (Bakkantinde). Kjbhvn. 1888. Tilh. Jac. S. Meyers Bo 451

Adam og Eva i Paradiset. Tegning 1892. Tilh. Hirschsprungske Samling 452

Vilh. Hammershøi: Portr. af K. Z. Kjbh. 1889. Tilh. Maleren S. Hammershøi 461

Italiensk Moder. Civita d’Antino 1890. Tilh. Papirhandler Ad. Levison 462

Madonnabillede. Civita d’Antino 1890-93. Tilh. Civita d’Antino 463

S. Lidani Fest i Civita d’Antino. 1890. Tilh. Amtmand Baron Bille-Brahe 464

En Slange. Ravello 1891. Tilh. Grosserer J. H. Melchior 473

Firfløjet Skærm. Pagefigurer. Broderi. 1898. Tilh. Fru Elisab. Erichsen. 474 og 475

K. Z. ved Arbejdet i Forældrenes Gaard. Fotografi 1899 476

Det mystiske Bryllup i Pistoja. Kjbhvn. 1894. Tilh. Grosserer Th. Jensen 485

Herren aabenbarede sig for Disciplene. Kjbh. 1895. Tilh. Mrs. James Hipkins 486

Thorald Mogensen : K. Z.’s Bomærke i Cerroniernes Hus. Tegning 490

Kronprins og Kronprinsesse Friedrich. 1900. Tilh. f hv. Hotelejer Christensen 495

s. 652 Leonora Christinas sidste Farvel fra Ulfeld. Kjbhvn. 1899. Tilh. J. Wilhjelm 496

Aug. Jerndorff: To Sider af Mefistovisen 31. 3.1903 504 og 505

Leonora Christina. Tegning til Statue. 1904. Tilh. Kvindelig Læseforening.. 513

Leonora Christinas Død. Kjbhvn. 1895. Tilh. Overretssagfører K. Levysohn. 514

Italienske Bønder. Civita d’Antino 1903. Tilh. Nationalmuseet, Stockholm 523

Festlig Middag i Civita d’Antino. Fotografi fra 1905 524

Udflugt til Cerroniernes Vigne i Civita d’Antino. Fotografi fra 1908 525

J.Wilhjelm : K. Z. malende paa Torvet i Civita. 1905. Tilh. Direkt. Joseph Levin 526

En Fange. Johanne den Gale. Kjbhvn. 1899. Tilh. Prof. Dr. med. Th. Rovsing 535

P. S. Krøyer: Portræt af K. Z. Pastel. 1902. Tilh. Frk. Michella Erichsen 536

Lady Macbeth. Kjbhvn. 1899. Tilh. Etatsraad Martin Dessau 545

Maria Stuart Natten før Henrettelsen. Kjbh. 1902. Tilh.Isl. Kbm. Aage Berlème 546

Nero. Kjbhvn. 1903. Tilh. Fabrikant Jørgen Petersen 547

Struensee og Caroline Math. Kjbh. 1910. Tilh. fhv. Hotelejer C.P. Christensen 548

J. Rohde : Portr. af K. Z. Civita d’Ant. 1896. Tilh. Nationalmuseet, Stockholm 557

Leon. Christina forlader Fængslet. Statuette i Bronze. 1910. Tilh. M.S. Grosell 558

Thorald Mogensen: K. Z. Byste i Bronze. 1909. Tilh. Generalk. V. Glückstadt 559

Sokrates og Alkibiades. Kjbhvn. 1907. Tilh. Fabrikant E. A. Christensen 560

Anders Trulson og P. Christiansen. Civ. d’Ant. 1911. Tilh. Gross. Andr. Petersen 569

Civita d’Antino set fra Tærskepladsen. Fotografi 1908 570

Dronning Christina af Sverige. Kjbhvn. 1907. Tilh. Papirhandler Ad. Levison 579

Peter Hansen: Portræt af K. Z. Kjbhvn. 1912. Tilh. F. Hendriksen 580

Joh. Rohde: K. Z. ved Arbejdet. Kjbhvn. 1909-10. Tilh. Frederiksborgmuseet 589

K. Z. i Casa d’Antinos Spisestuevindue. Fotografi 1913 590

Sigurd Wandel: Portræt af K. Z. 1915. Tilh. Kunstneren 599

Selvportræt. Kjbhvn. 1917. Tilh. Ch. M. Bach 600

Byste af K. Z.’s Moder. Tilh. Forvalter Herman Zahrtmann 609

Silentium. Udk. til Loft i et Bibliotheksværelse. 1914. Tilh. Fabr. J.W. Reves 610

Moderens Portræt. Rønne 1901. Tilh. Overlæge M. K. Zahrtmann 616

Faderens Portræt. Rønne 1887. Tilh. Samme 617

K. Z.’s Askeurne 623

Mindesten paa K. Z.’s Grav. Vestre Kirkegaard 624

Alle Vignetter i Texten er efter Tegninger af Th. Bindesbøll

Bemærkningen : H. Chr. Chr. Nr. i Teksten og under Billeder henviser til H. Chr. Christensens »Kr. Zahrtmann, Fortegnelse over hans Malerier« 1917

s. 653 BILLEDERNE ER UDFØRTE I
F. HENDRIKSENS REPRODUKTIONS-ATELIER
DER PAA EGET FORLAG HAR LADET BOGEN TRYKKE
PAA HAANDGJORT PAPIR FRA DE FORENEDE PAPIRFABRIKKER
I NIELSEN & LYDICHES BOGTRYKKERI (AXEL SIMMELKIÆR)
INDBUNDET AF JAKOB BADEN
UDGIVET NOVBR. 1919