Danmarks Breve

KRISTIAN ZAHRTMANN 1843 31. MARTS •...

s. 2 s. 3 KRISTIAN ZAHRTMANN
1843 31. MARTS • 22. JUNI 1917

EN MINDEBOG
BYGGET OVER HANS EGNE OPTEGNELSER OG
BREVE FRA OG TIL HAM

SAMLET OG UDGIVET AF F. HENDRIKSEN
KJØBENHAVN 1919

s. 4 DENNE BOG ER TRYKT I
625 NUMEREREDE EXPL., HVORAF DETTE ER
NR. 06

s. 5 INDHOLD

Indledning 12

BARNDOM OG SKOLETID

Digt til Moderen fra 1868 13

I. Indtryk fra min Barndom 16

II. Soranerliv 38

Digt til Moderen 1863 50

Breve fra Kjbhvn. til Sorø-Kammeraten Jacob Lindegaard 1862 53

Breve fra og til Forældre og Søsteren Elisabeth. 1863-65 S. 53 til 57

ARBEJDSAAR HJEMME 1862-1875

III a. Arbejdsaar 1862-66 58

Breve til og fra Forældre og Slægt. S. 81 (første Brev om Leon. Chr. S. 83) til 100

Breve om Leonora Christina-Billedet til O. Haslund og Pietro Krohn. S. 84 til 95

Om K. Z.’s Forbilleder til Leonora Christina Skikkelsen 96

Til O. Haslund. Konkurs til Lille Guldmedalje 101

K. Z.s og Aug. Jerndorffs Konkurrence Arbejder i 1871 102

Aften-Akademi i Kyhns Have-Atelier (»Hulen«) 105

III b. Arbejdsaar 1867-72 111

Digt til Moderen 1872 med Herman Z.’s Portræt 141

Breve til Forældre og Slægt 1872-74: (Fra Chr.VH’s Hof og Chr. II og Sigbrit). 142

Ophold paa Christiansholm 1872 og i Hornbæk 1873 S. 144 til 153

Breve til Pietro Krohn og Haslund i Rom 1872-73. S. 143 til 145

Breve til Carl Thomsen (Brødrene Brandes) S. 144 til 154

Konkurrencer om Guldmedaljerne 1873-74. S. 154 og 157

Breve til Jacob Lindegaard 1873-74. S. 153 og 158

III c. Arbejdsaar 1872-75 163

Fødselsdagsvers fra Carl Thomsen 179

Breve til og fra Carl Thomsen og K. Z. Ribe 1875. S. 180 til 187

Breve til og fra Forældre og Slægt. Ribe 1875. S. 180, 186, (første Rejsebrev) 187

ARBEJDSAAR I ITALIEN 1876-78

IV. Italiensrejsen med Otto Haslund 1875 193

Fødselsdagsvise til K. Z. Rom 1876 211

Breve til Moderen fra Rom og Siena 1875-76. S. 210, 215 og 221

Brev fra Rom til F. Hendriksen 1876 (Udflugt i Albanerbjergene) 212

Breve fra Siena til C. Thomsen og P. Krolin. (Samson. Sienas Palio). S. 215 til 219

Fra Siena til Broderen M. K. Z. i Sorø (K, Z.’s egen Soranertid) 221

Breve fra Rom og Saracinesco til Moderen og Cousinen 1876-77. S. 225 til.. 236

Fra Rom til Dr. Lindegaard (Ungdomstid i J. L.’s Hjem. Fru Jerichau) 228

Breve fra Rom til F. Hendriksen. Jerndorffs Fødselsdag. Malerier. S. 227 og.. 231

Til Samme. 1877 (Jerndorffs Forhold. Rom i Sommertiden.) S. 232 og 233

Til Carl Thomsen fra Saracinesco 1877. Modeller og K. Z.s Billeder 234

Til Dr. J. Lindegaard fra Saracinesco. Bjergbyen, Befolkningen, et Mord .. 234

Til F. Hendriksen fra Saracinesco. Om Fortællingen «Lovisa« 237

V. Fortællingen »Lovisa« 243

Fra Rom til Moderen 1878 (K. Z.’s Tilbagerejse til Hjemmet). S. 272 og 276

Til Carl Thomsen fra Rom. Meldahls Forslag om Billeder til Frederiksborg. 272

s. 6 Til Samme fra Rom og Neapel. »David«. Kritik. Neapel og Pompeji 275

Fra og til O. Haslund. Rom 1878. S. 275. Davids Forkastelse paa Charlottenborg 277 Til F. Hendriksen fra Rom. »Ude og Hj.«. John Paulsen. S. 278. Fra Amalfi. 283

Fra Amalfi til Aug. Jerndorff 1878. Boligen i Amalfi 283

Til J. Lindegaard fra Amalfi. (Dom over Italienerne ikke god, Landet herligt) 284

ARBEJDSAAR HJEMME 1879-1882

K. Z.’s første Arbejder og Sysselsættelse efter Hjemkomst 286

Fra Kjøbenhavn til Moderen. S. 286. Wiener-Kritik. Sofie Amalies Død. 295- 296

Til J. Lindegaard om Landskabsmalere, Tur til Sorø og Blomster. S. 289 og 301

Til F. Hendriksen ang. »Bogstaveligheden«s Fest for Georg Brandes 289

Meddelelse fra Prof. H. Høffding om Bogstaveligheden og K. Z.’s »Aspasia«. 289

Fra Bellevue til Fru Vilh. Kalkau f. Erichsen. 1880. Dyrehavsbillederne ... 290

Fra Kjbhvn. til Karl Madsen paa Skagen (Aftenakademi og Sofie Amalies Død) 291

Fra Kjbhvn. til Otto Haslund i Sorø (om Udstillinger) 292

Brev fra Kjbhvn. til Fru Carl Thomsen (Fra Chr. VIFs Hof) 294

VI. Modellerne til »Sofie Amalies Død« 302

ANDEN REJSE TIL ITALIEN 1882

Til Otto Haslund fra Bologna 1882. Oversvømmelsen i Norditalien 312

Til Aug. Jerndorff fra Rom om J. Skovgaard og V. Pedersen. Kameler ved Pisa 313

Til Fru Frølich og Carl Thomsen. Begejstring over Rom. S. 313 til 314

Til Aug. Jerndorff om Akademireformen 315

Til Søsteren Elisabeth om Krohn og Jul. Lange i Rom 316

Festen for Rafael i Urbino 318

Uddrag af Breve til Jerndorff og Thomsen 321

Til Moderen, Svogeren Chr. Erichsen og Slægt. S. 321. Rejse til Sora og Civita 325

Brev fra Carl Bloch om Sofie Amalies Død 323

Til Otto Haslund om Sora di Campagna 323

Til Carl Thomsen. Kritik. Første Maleri fra Civita 326

Til Joakim Skovgaard i Sora. Fransk Kunst. Modelstrike i Civita 330

Til F. Hendriksen om Civita og Jul. Langes Kritik i »Ude og Hjemme«. S. 330 og 332

Til Slægt og Søskende. S. 329. Spekulerer paa Hellas, men mangler Penge. 333

Til Pietro Krohn. Ansøgning om Hjælp til Grækenlands-Rejse 334

Om Fejden i Civita med Collelunghenserne. Drengene med Olivengrene 335

Til Aug. Jerndorff om Skovgaards Malerier og Motiver 340

Fra Axel Helsted i Kjbhvn. og J. Skovgaard i Sora. S. 343 344

Til Pietro Krohn efter hans Faders Død 344

Til J. Skovgaard og Th. Philipsen i Sora. Kakkelovn. Fremmed Kunstretning 346

Til Broderen M. K. Z. Om Slægten og dens Arbejdsevne 349

Til Carl Thomsen om Efteraar og Vinhøst. Religiøse Betragtninger og Tvivl 349

Til Otto Haslund. Om at være gift og have Børn. Minder om Ungdomstiden 351

Til Moderen og Søsteren. (Første Hjælp til den græske Rejse) 353

Til Carl Thomsen om den store Middag i Familien Ferrantes Hus 353

Til Overretssagfører L. Zeuthen. Svar paa Medd. om Kjøb af Sofie Amalies Død 357

Fra Viggo Pedersen i Sora 1883. Efterskrift fra Th. Philipsen 358

Fra L. Zeuthen for at bringe K. Z. til at tage mod Salget af de to Billeder. 359

Til Aug. Jerndorff. Svar ang. Kunstnernes Kjøb af Leonora Christina i Maribo 359

s. 7 Til og fra Forældrene. Napoli Nytaarsaften 1883 360

Til L. Zeuthen. Napoli, Jan. 1884. K. Z. tager med Tak mod Kjøbet 361

K. Z. OG J. SKOVGAARD TOG 6. JAN. 1884 FRA NEAPEL TIL ATHEN

Fra L. Zeuthen ang. Galleridirektør Rosenørns Modtagelse af Gaven 362

Til L. Zeuthen fra Athen 1884 365

Fra Axel Helsted i Kjbhvn. ang. Kjøbet. Karakteristik af K. Z. som Kunstner. 366

VII. Mit første Ophold i Civita d’Antino 370

Breve fra Athen til Moderen og Slægten 379

Til Dr. J. Lindegaard. Athen. (Rafael kun himmelvrængt) 379

Til Aug. Jerndorff. Athen. (Rejsen paa Peloponnes) 380

Til Søsteren Elisabeth. Athen. S. 381 (Fødselsdag paa Akropolis) 383

10. MAJ 1884 VAR K. Z. ATTER I CIVITA D’ANTINO

Til Hjemmet. Civita d’Antino. S. 384 god Modtagelse 387

Til Aug. Jerndorff. Græsk og Renæssance-Kunst 384

Fra Aug. Jerndorff. Valby 1887 (Udstillingsmedaljen) 386

Til Terrakottafabrikant L. Hjorth i Rønne. Civita. Sender Vasetegninger 386

Til Aug. Jerndorff. Civita 1884. K. Z. dekorerer Spisesal hos Ferrante 387

Til Faderen. Civita 1884. (Nu hjem for at male L. C. afklædes i Fængslet). S. 388 389

Til Moderen. Civita. Sympathi for Italienerne 389

Til Joakim Skovgaard i Sora. Tak for Syltekrukken 390

ARBEJDSAAR HJEMME 1885-1888

Oplysninger om K. Z.’s Arbejde ved Forskønnelsesforeningens Stiftelse 395

Hans ny Atelier i Bredgade 28 396

200 Aarsdagen for Leonora Christinas Udgang af Fængslet 396

Kunstnernes frie Studieskole. Medd. af Rohde, P. Hansen og Oppermann o. fl. 396

Breve til Moderen og Slægten 1885-86. S. 404 til 413

Til Carl Thomsen. Triste Betragtninger. 1886 405

Redegjørelse for K. Z.’s sygelige Stemninger ved M. K. Z. S. 406 til 408

Til Joakim Skovgaard paa Bryllupsrejse i Italien 408

Til Frits Syberg. Kjbhvn. 1886 413

Til P. S. Krøyer om Elevernes Gilde 1887 414

Breve til Moderen 1887. S. 414 og 416

Til Malthe Engelsted. Skolen. Leonora Christina der klædes af i Fængslet 415

Ungdomsbilledet af Leonora Christina i Frederiksborgs Have 415

Til Faderen. Mismod. Forbereder Auktion 1888 416

Til Otto Haslund. 1888. O. H.’s Angreb paa hans Paalidelighed 417

Breve til Forældrene 1888. Auktion. Studenterbilledet. Dronn. af Saba. S. 416 til 419

Kritik i »Kunstbladet«. Leonora Christina Billederne paa Foraarsudstill 418

Auktionen 1888 samt Konkurrencen om Studenterbilledet S. 418 og 419

Til Malthe Engelsted om at følge med K. Z. og Niels Skovgaard til Grækenland 420

REJSER OG ARBEJDER 1888-1894

Til Forældre og Søstre fra Sparta, Korfou og Athen 1888-89. S. 420 til 428

Til Professorinde Benedicte Frølich fra Korfou (Sparta og Heinr. Schliemann) 425

Brev til Malthe Engelsted og Skovgaard i Athen. 1888 426

s. 8 Til M. Engelsted. 1889. Meldahls Ønsker om Afstøbninger 429

Til Carl Thomsen. Korfou. Jul. Langes Afhandling om Leonora Christina 426

Til Cousinen Grevinde Wanda Danneskiold om Sønnen Ove 428

Til Aug. Jerndorff fra Athen. Om nye Fund 429

Til Otto Haslund fra Korfou. Om Skolen. Ungdom og Børn 430

Breve til Forældrene og Broderen M. K. Z. Civita d’Antino 1889. S. 431 435

Til Joakim Skovgaard. Civita 1889. Paatænkt Billede: Jakob og Rachel 432

Do. Grundtvigske Salmer, som K. Z. ikke kan oversætte 433

Til Malthe Engelsted fra Civita d’Antino 1889. Hans Evner som Maler 433

Til Aug. Jerndorff. Paris 1889. Om fransk Kunst 434

Til Carl Thomsen. 1890. Rejsefæller. Madonnabilledet. Lidanofesten 436

Til Karl Schou. Civita d’Antino 1890. Eleverne ligner ham ? Om Lørup 437

Til Joakim Skovgaard. Civita 1890. Deres Lærere Kittendorff og Marstrand 438

Do. Jerndorffs Portræter 439

Til Forældre og Broder M. K. Z. Civita 1890. S. 436 439

Til Carl Thomsen. 1890. Krøyers og Hustrus Ophold i Civita 440

Den frie Udstillings Stiftelse og dens Forløbere 443

Do. Meddelelser af Niels Skovgaard, Joh. Rohde og Malthe Engelsted. S. 443- 446

Brevuddrag fra og til Forældre, Søskende. Ravello. 1891-92. S. 446 og 448

Til Carl Thomsen. Ravello 1891. Lørup og Th. Philipsen 447

Fra Axel Helsted. Angreb i Anledning af Frie Udstilling. 1892 448

K. Z.’s frie Skole og Akademiets Angreb. S. 448 til 450

Brev til Carl Thomsen og Helsted ang. deres Stilling til Skolen. 1893 450

Til Moderen, Kjbhvn. 1893. Om K. Z.’s Udstilling i Kunstforeningen 453

Fra Vilh. Kyhn. Kjbhvn. Kritik af Udstillingen i Kunstforeningen 453

Til Joakim Skovgaard. Civita 1893. Om Cerronierne og Madonnabilledet 454

Til Mosteren Thea Hoffmann. Pistoja 1893. Om Billedet » Det mystiske Bryllup« 455

Til Forældre og Søskende. 1893-94. Civita og Paris. S. 454 456

Til Joh. Rohde, Kjbhvn. 1894. Om Poul Christiansens Dantebillede 455

REJSER OG ARBEJDER 1894-1902

Til Forældrene og Mosteren. Frankrig 1894. Mismod. Sygelighed. S. 456 til 458

Til Poul Christiansen. la Rochelle 1894. Om Dante 456

Til J. Skovgaard. 1894. Christus i de Dødes Rige, Marstrand og Bibel-Billeder 457

Til Joh. Rohde. St. Trojan. Franske Kunstnere 458

Til J. Wilhjelm. Tak for Omsorg ved Madonnabilledets Anbringelse i S. Maria 459

Til Aug. Jerndorff. Lissabon 1894. Mismod. Angreb paa Skolen. Kritik 459

Til J. Wilhjelm. Kjbhvn. 1894. Hjemkomst. Norske Elever. Galleriet 465

Til Forældrene. Kjbhvn. 1895. S. 465 og 469

Breve til Johs. Larsen og Fr. Syberg. Kjbhvn. 1895. Eleverne paa Refsnæs 466

Til J. Wilhjelm. Kjbhvn. og Rønne 1895. Om Maal og Midler i Maleri 467

Fra Axel Helsted. Kjbhvn. 1895. Med Tak for gamle Minder 468

Til Joh. Rohde. Kjbhvn. 1895. Den frie Udstilling og Charlottenborg 469

Til J. Wilhjelm. Kjbhvn. 1896. Om Behandling i Maleri, om at ligne Lærere 470

Til og fra Faderen. 1895-96. Resultatet af K. Z.’s anden Auktion. S. 469 471

Til Johs. Larsen. 1896. Nægte en ældre Maler Optagelse paa den Frie 472

Til Dr. J. Lindegaard. La marina di Pisa 1896. Glæde over Eleverne 477

s. 9 Fra Sigurd Wandel. K. Z.’s Dom om hans Mulighed for at blive Maler 478

Til Moderen. Kjbhvn. 1896. Om Leonora Christinas Død 478

Fra og til Forældrene 1897-98. Den firefløjede Skærm m. m. S. 478 til 484

Til Joh. Rohde. Siena 1897. Om danske og norske Elever 479

Til O. W. Torne. Kjbhvn. 1898-99. Munchs Billeder paa d. Frie. Werenskiold. 481 482

Til Aage Bertelsen. Kjbhvn. 1899. Onsager og andre Elever 483

Til Karl Madsen. Portofino 1900. Om Billedet af det tyske Kronprinsepar 484

Til Aage Bertelsen. Civita d’Antino 1900. Om samme Billede 487

Til Wanda Danneskiold. Kronprinsebilledet. Græsk Civilisation i Italien. 487 489

Til P. S. Krøyer. Civita 1900. Efter Krøyers første svære Sygdom 487

Til Moderen. Kjbhvn. 1900-01. Selskabelighed. Inds. til Raadhusudstill. 490 492

Til Aage Bertelsen. Kjbhvn. 1900. Om at rejse til Paris 491

Brev til Oluf Wold-Torne. Kjbhvn. og Civita 1900-1901. Om Faderens Død 491

Do. Om den norske Udstilling i Kjøbenhavn og Tornes Arbejder paa den 493

Til Th. Oppermann. Civita 1901. Hans Afhandling om Raadhusudstillingen 494

Til Moderen. Frijsenborg 1901. K. Z. holdt Jul i Rønne og Nytaar hos Grev Frijs. 497

Til Moderen. Portofino 1902. K. Z.’s Plan om Statue for L. C. paa Graabr. Torv 498

Til Moderen. Civita 1902. Eleverne der kritiserer ham. »Jammersmindet« 499

Til Poul Christiansen. Civita 1902. Skolen. Nye Elever. Ikke kvindelig Model. 500

Æresborger i Civita 501

ARBEJDER OG REJSER 1902-1908

Til S. Danneskiold og Karl Madsen. 1902. Nero. Vinterophold i Civita 501 502

Til Moderen om Festen ved K. Z.’s 60aarige Fødselsdag 1903, S. 502 til 506

Til Joh. Rohde. Venedig 1903. Akademiet og Skolen. Frie Udstilling 507

Til P. Christiansen. Do. Nedsættelse af Skolens Statstilskud 508

Til Moderen. Fest i Civita paa hendes Fødselsdag 508

Breve til Peter Hansen og fra Werenskiold og Viggo Jarl 509

Til Moderen 1903 og 1904 om Hovedvagten i Rønne. S. 508 til 510

Til Aug. Jerndorff fra Civita 1904. Leon. Christinas Statue paa Graabrødretorv 510

Til Samme fra Fiume. Aug. J.’s Mismod og Beskedenhed 511

Til Moderen fra Kjbhvn. 1905. Travlhed. Elever. Grevinde Frijs 515

Fra Frøken Selma Winqvist. Mindes det første Møde i Rom 515

Til H. Chr. Christensen fra Civita. Første Fortegnelse over K. Z.’s Malerier 516

Til S. Danneskiold fra Civita. Om Selskabet og Kritik over Damerne 517

Til Dr. Alex. Haslunds Hustru fra Pisa. Om Ungdomstiden og Vennen Haslund 518

Til Sigurd Wandel fra Pisa. Ang.K. Z.’s tidligere fejle Syn paa S. W.’s Fremtid 519

Til Aage Bertelsen. Afskedsord. Hans Deltagelse i Danmark-Exped 520 521

Fra Kristen Holbø om K. Z. som Lærer 521

Til Moderen fra Venedig, Civita og Kjbhvn. 1906. S. 520 og 527

Til Fru Betty Jerndorff, efter Aug. J.’s Død. Civita 1906 521

Til H. Chr. Christensen 1906-07. »Susanne« og »Sokrates og Alkibiades« 527 528

Fra Johannes V. Jensen. Efter K. Z.’s Udstilling i Kunstforeningen 528

Breve til P. Hansen, V. Neiiendam og M. K. Z. om Strid med G. Hentze 528 529

Fra Peter Hansen. Kjbhvn. 1907. Hyldest til K. Z. som Mand, Lærer og Maler. 529

Til Kristen Holbø 1907. Sidste Vinter K. Z. holder Skole. Sprogtvang i Norge 530

Til S. Danneskiold. Om Isakson, Mogensen og Oluf Hartmann 530

s. 10 Afslutning med Skolen 532

Til Moderen og Broderen M. K. Z. 1907. (Om Dronning Christina.) S. 532 og 533

Fra Frits Syberg 1908. K. Z.’s Evne til at beskæmme 533

REJSER OG ARBEJDER 1908-1911

Til Søskende og Wanda Danneskiold. Montpellier. Unge Franskmænd 534 537

Til Sigurd Wandel. Aux Escaldes 1908. Om Aage Bertelsens Hjemkomst 537

Til Dr. J. Lindegaard 1908. Om Blomster og Haven i Hørsholm 538

Til Vald. Neiiendam fra Frijsenborg 1908. Mixtur mod Avisfejde 540

Til Kristen Holbø. Kjbhvn. 1908. Om de norske Elevers Virksomhed 540

Do. Om Edv. Munch. Svenskerne Wolmar, Isakson. Viborg Domkirke 541

Til Arkitekt M. Nyrop 1909. Efterladte Vidnesbyrd om hans Besøg i Civita 542

Til Dr. Alex. Haslunds Enke. 1909. Tyskerne trænge ind i Civita. S. 542 til 543

Breve til og fra Broderen M. K. Z. 1909. Om Moderens Sygdom 543

Til Moderen. Brahetrolleborg 1909 544

Do. Struensee og Caroline Mathilde ved Sofie Magdalenes Lig 549

Til Karl Madsen. Kjbhvn. 1910. Birkholms Udstilling. Indkjøb til Galleriet 549

Til Moderen og M. K. Z. 1910. O. Hartmann. Dina. Kunstnerinder 550 552

Til Marie Henriques. 1910. Athen og Kong Georg. Kunst hjemme. O. Hartmann 551

Fra Anders Trulson 1910. Tak til Læreren K. Z 552

Til M. Nyrop. Padua 1910. Om M. N.’s Indlæg i Berlingske Tidende 553

Til Peter Hansen. Civita 1910. Fynboerne og Faaborg Museet 553

Til M. K. Z. Civita 1910. Om Julemorgenbilledet. Major Cerroni 554

Til Vald. Neiiendam. 1910. Strid mellem N.V. Dorph og Goldschmidt 555

Vald. N.’s første Besøg hos K. Z 555

Til Moderen og M. K. Z. Om hans Billeders stærke Stigning i Pris. S. 556 561

Til Frits Syberg i Pisa. Kjbhvn. 1910. Om Otto Haslund 556

Til Wanda Danneskiold. Sophus Danneskiold som Maler 561

Til Vald. Neiiendam. Pisa og Civita 1911. Om Emil Poulsen og hans Hustru 562

Til Etatsraadinde B. Frølich. Civi3ta 1911. Rom, Thorvaldsens Gratier 563

Til Joh. Rohde. Civita 1911. Om Poul Christiansen og Knud Sinding 564

VIII. Anders Trulsons Død og K. Z.’s sidste Sommer i Civita 565

CASA D’ANTINO 1912-1917

Til Kristen Holbø. Kjbhvn. 1912. Om Norge og Huset som K. Z. bygger 572

Fra Carl Thomsen. Kjbhvn. 1912. Tak for gamle Minder og for Bogen »Lovisa« 573

Brev til F. Syberg. Kjbhvn. 1912. Galleriet og den norske og svenske Kunst 573

Do. Viggo Johansen og Carl Bloch. Viggo Madsen paa Skolen 574

Do. Fuglsang 1912. Travlhed med Hus og Have. Skovgaards Loft i Viborg 575

K. Z.’s Byggesommer og Indflytning i Casa d’Antino 576

Til Holbø og Syberg. 1912. K. Z.’s ny Hjem og Holbøs Kringommonument 577

Til Moderen. 1913. Minder fra Hjemmet og K. Z.’s Bortrejse inden 70 Aars Dagen 578

Til Wanda Danneskiold 1913. K. Z. ulydig mod Moderen 578

Festerne for K. Z. 1903 og hans Ulyst til at fejres 578

Fra Italien før og efter 70 Aarsd. Til Moderen, Fru Frølich og V. Neiiendam 581 583

Fra Peter Hansen og Kristen Holbø 1913. Hyldest paa 70 Aarsdagen. S. 582 og 583

Fra og til Th. Oppermann 1913. Om Moderens Portræt fra 1881 584

Til P. Hansen i Pompeji 1913. Italiensrejse 1914. Ungdom og Karstens Brev 585

s. 11 Til Moderen og M. K. Z. 1913. Moderens Sygdom. S. 585 til 586

Til Peter Hansen i Pompeji 1914. K. Z. maa opgive Rejsen til Italien 585

Til Moderen 1914. Gamle Venner og ny Omgang. Fru Olsens Portræt. S. 586 587

Til Joh. Larsen. Kjbhvn. 1914. Blichers »Trækfuglene«. Om Grev Frijs’ Jagtbog. 586

Fra Chr. Olsen, Torpelund, om hans Moders Portræt 587

Til Kristen Holbø. 1914. Smuk Fremtid for K. H. Minder fra Civita 587

Til Frits Syberg. 1914. Efter Fru Sybergs Død 588

Husførelsen i Casa d’Antino. Frk. Marie Mattson 591

Til Moderen. 1914. Krigens mægtige Oplevelser. Minder om Forældrene. 591 592

Fra Joakim Skovgaard. 1914. Om Thorvaldsens Museum 591

Til Broderen M. K. Z. 1914. Testamentariske Bestemmelser 592

Til Emil Hannover. 1915. Arvegods til Kunstindustrimuseet 593

Til Kristen Holbø. Casa d’Antino 1915. Om Jordskælvet i Civita 593

Til Vald. Neiiendam. 1915. Wanschers Angreb paa K. Z.’s Udstilling 594

Fra og til Moderen. Rønne og Kjbhvn. 1915. Leonora Christina-Gruppen 595

Do. Mindestenen for Etatsraadinde Kofoed 595

Til F. Hendriksen. Fuglebakken 1915. Om Eckersberg, Købke og Thorvaldsen. 595

Til Vald. Neiiendam. 1915. Om K. Z.’s Artikel »Christiansborg og Kunsten«. 596

Do. Om Sigurd Wandels paatænkte Billede med K. Z. og nogle Elever 596

Fra Kristen Holbø. 1915. Om K. Z.’s Indflydelse paa en Række norske Kunstnere 596

Fra Maleren Møhl. 1916. Vil vise sine Arbejder som tidligere, da han var Elev. 597

Breve til Moderen og Broderen M. K. Z. 1916. S. 597 til 598

Til Grevinde Elisabeth Ahlefeldt-Laurvigen. 1916. Paa hendes Moders Dødsdag 598

Til F. Hendriksen. 1917. Thorvaldsens Marmorkopier. S. 601 til 603

Fra Lorens Frølich til K. Z. c. 1904. Om samme Sag 603

Til Vald. Neiiendam. 1917. Begyndt paa Billedet af Jesu Barndom 604

Fra Moderen 1917. Fødselsdagshilsen til K. Z.’s 74 Aarsdag 604

Til Fru Th. Knudsen. Fuglebakken 1917. Om Grundtvigs Digt »Jesu Barndom«. 604

Fra Knud Sinding og norsk Maler E. Vigeland. 1917 605

Til Moderen og Søskende 1917. Hans Sygdom og Død. S. 605 til 607

Telegram fra og Byraadsmøde i Civita d’Antino 607

K. Z.’s Digt til Moderen fra 1916 608

M. K. Zahrtmann: K. Z.’s Slægt og Barndomshjem 611

Kristian Zahrtmanns Askeurne og Gravsten. S. 623 og 624

Navneregister 625

Billedfortegnelse 635

Bemærkningen: H. Chr. Chr. Nr. i Texten og under Billeder henviser til H. Chr. Christensens »Kr. Zahrtmann, Fortegnelse over hans Malerier« 1917