Danmarks Breve

INDHOLD. Pag. Forord V Nr. 1. Be...

s. 39 INDHOLD.

Pag.

Forord V

Nr. 1. Berzelius til Zeise, 7. April 1823 1

- 2. Berzelius til Zeise, 10. Juni 1831 2

- 3. Berzelius til Zeise, 12. Juli 1831 3

- 4. Zeise til Berzelius, 24. Febr. 1837 4

- 5. Berzelius til Zeise, 27. Oktbr. 1837 4

- 6. Zeise til Berzelius, 14. Jan. 1838 6

- 7. Zeise til Berzelius, 14. Oktbr. 1839 10

- 8. Zeise til Berzelius, 24. April 1843 11

- 9. Berzelius til Zeise, 20. Juni 1843 15

- 10. Zeise til Berzelius, 13. Marts 1845 17

- 11. Zeise til Berzelius, 22. Marts 1845 19

- 12. Zeise til Berzelius, 11. Novbr. 1845 20

- 13. Zeise til Berzelius, 24. Febr. 1847 22

- 14. Berzelius til Zeise, 30. Marts 1847 24

- 15. Zeise til Berzelius, 8. April 1847 26

Noter 27

Fortegnelse over Zeise’s Skrifter 35