Danmarks Breve

FORTEGNELSE OVER W. C. ZEISE’S SKRI...

s. 35 FORTEGNELSE
OVER
W. C. ZEISE’S SKRIFTER.
I. Videnskabelige.

1. 1817. De vi corporum alcalinorum materias regno organico peculiares transmutandi.

Disputats d. 21. Okt. 1817.

2. 1820. Nevtralisering af et surt Salt af Flussyre og Potaske ved Boraxsyre.

Vid. Selsk. Oversigter 1820—21, S. 21.

Udførlige Arbejdsjournaler over Flussure og Flusborsure Salte bevaret. Ny kgl. S. 40 2778.

3. 1821. Xanthogensyren med nogle af dens Producter.

Vid. Selsk. Skr. 4 r. n—m. i. Bd., S. 219.

Vid. Selsk. Overs. 1821—22, S. 12.

Tidsskr. for Naturvidenskaberne i 1822, S. 265. ii 1823, S. 82.

4. 1823. Om Virkningen mellem Kulsvovlet og Ammoniaken i Alkohol.

Vid. Selsk. Skr. 4 r. n—m. ii Bd., S. 105.

Vid. Selsk. Overs. 1822—23, S. 10.

5. 1823. Analyse af det xanthogensyrede Kali og Xanthogensyren.

Vid. Selsk. Skr. 4 r. n—m. ii Bd., S. 221.

Vid. Selsk. Overs. 1824—28, S. 12.

6. 1825. En ny Forbindelse af Platinets Forchlorid behandlet med Vinaand.

Vid. Selsk. Overs. 1825—26, S. 13. 1829—30, S. 21. 1830—31, S. 24.

s. 36 7. 1825. Forsøg over Dyvelsdrækoljen (Asa fœtida).

Schweiggers Journal XLV I 1825, S. 324.

Vid. Selsk. Overs. 1830—31, S. 25.

8. 1828. Om Phosphorets Evne til at bundfælde Metaller.

Vid. Selsk. Overs. 1828—29, S. 10. 1829—30, S. 20.

9. 1830. De chlorido platinae et alcohole vini.

Program, acad. 1830. Lærde Tidender 1830, S. 750.

10. 1831. Kulbrintet Chlorplatin-Ammoniak.

Vid. Selsk. Skr. 4 R. n—m. V Bd., S. 141.

11. 1832. Mercaptanet.

Vid. Selsk. Skr. 4 R. n—m. VI Bd., S. 1 (1836)

Vid. Selsk. Overs. 1832—33, S. 7. 1833—34, S. 9.

Forsøgs-Journaler. Paabegyndte Febr. 1831. Ny kgl. S. 40 2778.

Berzelius’ »Forudsigelse«, i 1832? se Hjelt Geshichte der org.

Chemie, 1916, S. 79, har da i al Fald været post festum; i Årsb.

31/3 1833, S. 337-

12. 1834. Nye Undersøgelser over Xanthogensyren.

Vid. Selsk. Skr. 4 R. n—m. VI Bd., S. 87 (1836).

Vid. Selsk. Overs. 1834—35, S. 9.

13. 1836. Nye Undersøgelser over det brændbare Chlorplatin.

Vid. Selsk. Skr. 4 R. n—m. VI Bd., S. 333.

Vid. Selsk. Overs. 1836—37, S. 9.

14. 1838. Om Acechlorplatin.

Vid. Selsk. Skr. 4 R. n—m. VIII Bd., S. 171. 1841.

Vid. Selsk. Overs. 1838, S. 3. 1839, S. 11.

15. 1840—41. Undersøgelse over Virkningen af Phosphor paa Acetone og paa Æther.

Vid. Selsk. Overs. 1841, S. 9.

Forh. ved skand. Naturforsk. andet Møde 1840, S. 203.

16. 1841. Om nogle nye Svovel Foreninger.

Förh. vid skand. Naturforsk. tredje Möte 1842, S. 303.

s. 37 17. 1843. Undersøgelse over Producterne ved Tobakens tørre Destillation.

Vid. Selsk. Skr. 4 R. n—m. X Bd., S. 217, 1843.

Vid. Selsk. Overs. 1843, S. 13. Triers Archiv for Pharm. I S. 18.

18. 1843. Om et Product af Ammonium-Sulfocyan Hydrat ved Chlor.

Vid. Selsk. Skr. 4 R. n—m. X Bd., S. 319.

Vid. Selsk. Overs. 1843, S. 73.

19. 1845. Om Virkning mellem xanthogensurt Kali og Jode.

Vid. Selsk. Skr. 4 R. n—m. XII Bd., S. 43. 1846.

Vid. Selsk. Overs. 1845, S. 34. Triers Archiv f. Pharm. II 371.

20. 1846. Om Virkning mellem Kali Methyloxyd-Sulpho-carbonat og Jode.

Vid. Selsk. Skr. 5 R. n—m. I Bd., S. ii. 1849.

Vid. Selsk. Overs. 1846, S. 55. Triers Archiv f. Pharm. III, S. 341.

21. 1846. Beretning om nogle Forsög over Carotinet.

Vid. Selsk. Overs. 1846, S. 101. Triers Archiv f. Pharm. IV, S. 15.

Zeise’s Arbejdsjournaler til disse Skrifter findes paa det Kgl. Bibliothek.

Ny kgl. Saml. Fol. 1685 & 40 2778.

Oversættelser af disse Skrifter i engelske, franske og tyske Tidsskrifter findes angivne i Erslev: Forfatter-Lexikon med Suppl.

II. Lærebøger.

Erindringsord til Forelæsninger over anvendt Chemie 1825.

Chemiens Hovedlærdomme I Bd. 1839.

Anvisning i practisk Chemie.

Triers Archiv f. Pharm. I. 1.

Haandbog i de organiske Stoffers almindelige Chemie. 1847.

s. 38 III. Controv ers skrifter.

Om den af Hr. Reservechirurg Djörup aflagte forensiske Prøve. 1832.

Über Wöhlers geschwefelte Säure.

Schweiggers Journal 41. 201.

Remarques sur le mémoire de M. Couerbe sur le sulfure de carbone et sur l’acide xanthique.

Annales de chim. & de phys. 62, 106.

IV. Tidsskrift Artikler.

Om Urinens Anvendelse som Gjødning.

Nye landæc. Tidender iii 1821, S. 314.

Om Kornbrændeviins Forædling ved Chlorinekalk.

Nye landæc. Tidender iv 1822, S. 271.

Tidsskr. for Naturvid. i, S. 238.

Om det hos os oprettede offentlige chemiske Övelses-Laboratorium.

Tidsskr. f. Naturvid. i, S. 56.

Udtog af en analytisk Undersøgelse af et Slags i Sjælland fundne Kul.

Tidsskr. f. Naturvid. i, S. 122.

Om Tilvirkning af Acetone.

Triers Archiv f. Pharm. iii, S. 171.