Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Andersen FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1848-03-10)

Fredag den 10de Marts 1848.

Höistærede.

Maa jeg takke Dem ret meget for Laanet af den hermed fölgende Bog, saavelsom for den behagelige Aften, vi sidst tilbragte sammen. Jeg glæder mig særdeles til Söndag.

Mr. North, som jeg talte med igaar, bad mig spörge Dem, om han turde bede Dem gjöre ham den Fornöielse at spise til Middag hos ham paa Mandag Eftermiddag Kl. 6. De veed han boer Amaliegade Nr. 156 i Stuen lige ved Siden af Collin. Vilde De maaske have den Godhed ved et Par Ord at lade mig vide, om De kan modtage Hr. Norths Indbydelse.

Deres hengivne og forbundne

J. J. A. Worsaae.

Hr. H. C. Andersen,
Ridder af flere Ordener.