Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Andersen FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1850-10-02)

Bredgade 192, Onsdag Morgen, den 2den Octbr. 1850.

Höistærede!

Herved har jeg den Fornöielse at forestille Dem min meget omtalte Skosvend, Hr. Henning. Som De seer, kan s. 22 han hverken med Hensyn til ungdommeligt Udseende eller Holdningens Elegants sammenlignes med Deres bort-reiste O. M. Men i Paalidelighed overtræffes han ikke af Nogen.

Det skulde glæde mig meget, hvis han maatte vinde Deres Bifald, da jeg er forvisset om, at det vilde give baade hans indre og ydre Liv »en höiere Betydning«.

Med de hjerteligste Hilsener ganske Deres

J. J. A. Worsaae.

Hr. H. G. Andersen,
Ridder af Dbg. og Nordstjernen &c &c.