Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Andersen FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1858-02-22)

J. W.
Sölvgade 416 G 2den Sal,
Mandag den 22de Febr. 1858.

Kjære Ven!

De vilde glæde min Kone, min Svigermoder og mine tre Svigerinder ganske overordentligt, hvis De, i Henhold til Deres velvillige Tilbud kunde læse lidt for Dem een af disse Formiddage. Overmorgen (Onsdag) ere vi rigtignok samlede her Kl. omtrent 12, men jeg veed ikke, om denne Tid muligen kunde være Dem ubeleilig. I saa Fald beder jeg Dem godhedsfuld lade mig vide, hvilken af de fölgende Formiddage vi tör gjöre os Haab om at see Dem.

Med mange Hilsener fra min Kone forbliver jeg Deres oprigtig forbundne og hjertelig hengivne

J. J. A. Worsaae.

Velb.
Hr. Professor H. C. Andersen,
Ridder af fl. Ordener.