Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Andersen FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1860-01-25)

Rosenborgden 25de Januar 1860.

Kjære Ven!

Da der vistnok maa siges at være et vist aandeligt Slægtskab mellem Digtere og Oldgranskere, hvilke sidste s. 23 endog stundom blive altfor digteriske, tör jeg maaske i min Kones og mit Navn anmode Dem om at gjöre os og endeel antiqvariske Venner den Glæde at tage tiltakke hos os i Morgen Torsdag Kl. 5. Jeg veed vel, hvor meget De er plaget af Indbydelser, men det skulde være os overordentlig kjært, hvis De i Betragtning af det omtalte Slægtskab, ved Deres Nærværelse vilde yde Antiqvarerne noget virkeligt Mundgodt.

Med de venligste Hilsener fra min Kone.

Deres hengivne

J. J. A. Worsaae.

Velb.
Hr. Professor H. G. Andersen, Ridder af Dbg., Dbmd. samt
Ridder af fl. Ordener.