Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Andersen FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1866-12-12)

Rosenborg, d. 12. Dec. 1866.

Kjære Professor Andersen.

Da jeg idag ikke var saa heldig at træffe Nogen i Deres Bopæl, tillader jeg mig skriftlig at meddele Dem, at den nye engelske Minister Sir Charles Murray, ikke at tale om Lady Murray, brænder af Begjerlighed efter at gjöre Deres Bekjendtskab. De have i den Anledning anmodet mig om at formaae Dem til en Dag at fölges med mig ud til Dem, hvis et saadant Forslag ikke maatte ansees for altfor paatrængende. Turde jeg komme op til Dem Fredag eller Löverdag Formiddag t. E. Kl. 11, for at hente Dem? Eller maaske en anden Dag först i næste Uge?

Et bekræftende Svar vilde meget glæde Deres meget hengivne og forbundne

J. J. A. Worsaae.

Velbaarne
Hr. Professor H. G. Andersen,
Ridder af fl. Ordener, Dbmd.
Ny kgl. Saml. Fol. 1299. g. 1.