Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Andersen FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1866-12-15)

Rosenborg, d. 15de Decbr. 1866.

Kjære Prof. Andersen.

Da jeg har modtaget Svar fra den engelske Minister, at baade han og hans Frue ville blive »delighted« ved at see Dem paa Mandag Kl. 11, skal jeg, i Henhold til Deres venlige Brev, tillade mig at afhente Dem i Deres Bolig Kl. 10¾ paa Mandag.

Med de venligste Hilsener fra min Kone og mig, forbliver jeg Deres hjertelig hengivne

J. J. A. Worsaae.

Velb.
Hr. Professor H. C. Andersen,
Ridder af Dbg., Dbmd. samt Ridder af fl. Ordener.