Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Andersen FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1868-02-18)

Rosenborg, d. 18de Februar 1868.

Kjære Etatsraad.

Idet jeg baade paa min Kones og egne Vegne takker Dem hjerteligt for Deres Venlighed at sende os Deres saa s. 25 interessante Kjöbenhavns Historie, tillader .jeg mig at spörge, om De ikke vil gjöre os Dem yderligere forbunden ved at glæde os med Deres Nærværelse til Middag paa Fredag Kl. 5 med nogle faa gode Venner.

I Haab om et gunstigt Svar, forbliver jeg Deres med sand Höiagtelse hengivne og forbundne

J. J. A. Worsaae.

Höivelbaarne
Hr. Etatsraad H. G. Andersen,
Commandeur og Ridder af fl. Ordener.