Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Christian Rafn FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1850-07-19)

Bjerth pr. Colding, d. 19de Juli 1850.

Höistærede Hr. Etatsraad!

Det gjör mig meget ondt, at jeg ikke seer mig istand til at levere Dem nogen Meddelelse om »Inspectionen over de antiqvariske Mindesmærker«, inden jeg kommer tilbage til Kjöbenhavn, hvor jeg har alle mine Papirer, denne Sag vedkommende. Desuden er jeg paa denne Reise i en saadan Bevægelse, at jeg umulig, foruden mine övrige Skriverier, vil kunne faae Tid til at skrive og samle noget Heelt, der passende vilde kunne trykkes i det »Antiqvariske Tidsskrift«.

Med mange Undskyldninger forbliver jeg Deres med Höiagtelse

Ærbödigst
J. J. A. Worsaae.

Höivelb.
Hr. Etatsraad G. G. Rafn,
Commandeur og Ridder af fl. Ord.