Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Lauritz Andreas Høyen FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1850-06-26)

Ny kgl. Saml. Fol. 1537.
Bredgade 192, 2., den 26de Juni 1850.

Höistærede Hr. Professor!

Hoslagt har jeg den Ære at tilbagesende Deres Notat-böger, idet jeg beder Dem modtage min erkjendtligste og forbindtligste Tak for den Brug, De velvillig har tilladt mig at gjöre af dem. Jeg har af dem faaet mange lærerige Vink og det skulde glæde mig særdeles, hvis jeg kunde bidrage Noget til at bevare endeel af de i dem omhandlede interessante Mindesmærker.

Endnu i Aften afreiser jeg til Jylland, hvilket maa tjene til Undskyldning for, at jeg ikke personlig bringer Dem min Tak.

Med særdeles Höiagtelse forbliver jeg
Deres forbundne
J. J. A. Worsaae.

Velb.
Hr. Professor Höyen,
Ridder af Dbg.