Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Willemoes Becker FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1871-01-03)

Ny kgl. Saml. 4 º 2367.
Rosenborg, den 3. Jan. 1871.

Höiærværdige Hr. Provst!

Med min forbindtligste Tak for Laan har jeg herved den Ære at remittere de to interessante Skrifter, som jeg rigtignok har beholdt temmelig længe. Men jeg har tröstet mig med Deres venlige Udtalelse, at det slet ikke hastede. Idet jeg önsker Hr. Provsten og alle Deres et glædeligt og lyksaligt Nytaar, forbliver jeg Deres med störste Höiagtelse forbundne

J. J. A. Worsaae.

Höiærværdige Hr. Provst P. W. Becker,
R. af Dbrg.,
Soderup
.